Lokalrådet. Hvem er det?

                                                     

Lokalråd Fladså i dit lokalområde.

Lokalrådet vil gerne præsentere sig for beboerne i lokalområdet.

Vi vil gerne fortælle hvem vi er og hvad vi arbejder med.Samtidig vil vi også gerne høre, hvad vi kan gøre for dig og dit lokalområde. Har du nogen ønsker til Næstved Kommune, nogen ideer til hvad der kunne gøre din hverdag nemmere.

Noget der kunne sætte gang i netop dit område.

Bestyrelsen i Lokalråd Fladså
 
 
...

Lokalråd Fladså

Lokalråd Fladså er stiftet den 2. november 2010 på initiativ af Næstved Kommune.
Lokalråd Fladså dækker Vester Egesborg, Mogenstrup, Næstelsø og Hammer sogne.
Lokalrådets opgave er at være bindeled mellem borgerne og kommunen mv.

Lokalrådet tager emner og sager op, som forelægges rådet af kommunen eller af en eller flere borgere i lokalrådets område. Lokalrådet kan desuden af egen drift tage sager op til debat. Rådet mødes 4-6 gange pr. år.

Af sager, som rådet i de forløbne år har behandlet, kan nævnes:
- Hotel Mogenstrup Kro’s fremtid
- Busbetjening i lokalrådets område
- Stier og grønne områder i Mogenstrupområdet
- Kommuneplanstrategi
 

Sidste nyt

Lokalråd Fladså afholder Generalforsamling.
Mandag den 6. februar 2017 kl. 19,30
 
Den afholdes i Menighedshuset i Mogenstrup.
Kirkeskovsvej 6 Mogenstrup. 4700 Næstved.
 
Mødet starter kl 19,00
Hvor Næstved Kommunes ”Team Affald” kommer og viser de nye affaldscontainere samt fortæller om den nye affaldsordning som snart træder i kraft.
 
Klokken 19,30 starter Generalforsamlingen.
Dagsorden ifølge vedtægterne.
a. Valg af stemmetællere.
b. Valg af dirigent.
c. Formandens beretning.
d. Kassererens beretning.
e. Indkomne forslag.
f. Valg af formand.
g. Valg af kasserere.
h. Valg af medlemmer og suppleanter til lokalrådet.
i. Valg af revisor.
j. Eventuelt.
 
Forslag til Generalforsamlingen skal være indkommet senest 10 dage før.
 
Lokalrådet er vært for kaffe og kage.
 
 

 

NB - særligt for husejere uden for fjernvarmeområderne:

Ny støtte til udbredelse af varmepumper Hvis man som borger er interesseret, er der mere information om støtteordningen:

man kan kontakte en af de fem virksomheder, som har fået støtten. Kontaktinformation findes på denne hjemmeside, 

Læs her!

 

Regions Råstofplan

Lokalrådets henvendelse til Region Sjælland

 

Lokalråd Fladså  | lokalraadfladsaa@gmail.com